2024 Polityka prywatności

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator: Anna Zielińska – Anna Zielińska Fotografia
Strona internetowa: strona dostępna pod adresem https://www.anjazielinska.com
Użytkownik: użytkownik, który przegląda zawartość Strony internetowej
RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dane osobowe

Administratorem danych jest Anna Zielińska Fotografia z siedzibą w Zielonej Górze. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza dostępnego na Stronie internetowej, w szczególności Formularza Kontaktowego lub formularza zapisu na Newsletter. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na Newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera zawierającego informację o nowościach, ofertach specjalnych i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać Newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na Newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki Newslettera lub wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika. 

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach Formularza Kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą Formularza zapytanie.  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia. 

Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim). 

Celem przetwarzania danych osobowych jest również promocja działalności Administratora jako fotografa poprzez publikację zdjęć z sesji fotograficznej w portalach społecznościowych Facebook, Instagram i podobnych oraz przez wywieszenie wydruków zdjęć z sesji fotograficznej w studio Administratora, a także przez umieszczenie w materiałach marketingowych na stronie www.katarzynarudnik.com, w postaci publikacji elektronicznych i drukowanych, w ulotkach oraz podobnych materiałach drukowanych, jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
– prawo dostępu do danych
– prawo do poprawienia danych
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
– prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę. 

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: foto@anjazielinska.com 

Pliki cookies

Strona internetowa anjazielinska.com używa cookies. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.

Korzystanie ze Strony Internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
– Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
– Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku. 

Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

Postanowienia końcowe

W niniejszej Polityce mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej Strony internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w niniejszej Polityce. 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityką prywatności” dostępną na stronie www.anjazielinska.com proszę o kontakt poprzez Formularz Kontaktowy zamieszczony na stronie.